Vremenska kontrola

Vremenska ograničenja

U okviru ove stranice možete da definišete vremenska ograničenja za upotrebu svih aplikacija na kontrolisanom uređaju. Možete da definišete različita ograničenja radnim danima i danima vikenda, kao i da odaberete status novoistaliranih aplikacija.

Važno: ova ograničenja važe samo za aplikacije koje su označene kao Kontrolisane. Aplikaciju možete označiti kao kontolisanu u okviru taba Aplikacije.

Radni dani i vikend

Ograničenja za radne dane i vikend rade na istom principu, pa će zbog toga ispod biti prikazane sve funkcionalnosti samo za ograničenje radnim danima.

Ukoliko kliknete na kontrolu da aktivirate vremensko ograničenje radnim danima, ispod će se pojaviti dve dodatne kontrole:

  • Maksimalan broj sati korišćenja i
  • Kontrola sati u kojima je dozvoljeno korišćenje

Maksimalan broj sati korišćenja omogućava da se ukupna kontrola svih kontrolisanih aplikacija limitira na određen vremenski interval (0-24). Za ovo ograničenje se računa ukupno korišćenje svih kontrolisanih aplikacija, bez obzira da li one imaju neko dodatno ograničenje definisano samo za njih. Ovo bi trebalo da se koristi u situacijama kada želite ukupnu upotrebu telefona da limitirate na određenu vremensku vrednost.

Primer: ograničenje ukupnog korišćenja svih kontrolisanih aplikacija na 4 sata u toku jednog dana ( slika 1 ).

Slika 1

tc2

Naredna kontrola predstavlja sate u kojima je dozvoljeno korišćenje. Ukoliko je aktivirate, pojaviće se lista od 24 sata u kojoj su svi obeleženi crvenom bojom. Ova kontrola funkcioniše na sledeći način:

  • Važi za sve aplikacije koje su označene kao kontrolisane
  • Ukoliko je sat označen crvenom bojom, aplikacija u okviru tog sata ne može da se koristi
  • Ukoliko je sat označen zelenom bojom, aplikacija u okviru tog sata može da se koristi

Primer: zabranjena upotreba kontrolisanih aplikacija između 8:00 i 15:00

Slika 2

tc3

Status novih aplikacija

U okviru ove stranice možete da definišete vremenska ograničenja za upotrebu svih aplikacija na kontrolisanom uređaju. Možete da definišete različita ograničenja radnim danima i danima vikenda, kao i da odaberete status novoistaliranih aplikacija.

Važno: ova ograničenja važe samo za aplikacije koje su označene kao Kontrolisane. Aplikaciju možete označiti kao kontolisanu u okviru taba Aplikacije.

Napomena

U okviru ove stranice možete da definišete vremenska ograničenja za upotrebu svih aplikacija na kontrolisanom uređaju. Možete da definišete različita ograničenja radnim danima i danima vikenda, kao i da odaberete status novoistaliranih aplikacija.

Važno: ova ograničenja važe samo za aplikacije koje su označene kao Kontrolisane. Aplikaciju možete označiti kao kontolisanu u okviru taba Aplikacije.

Video uputstvo

Podrška

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko instalacije ili podešavanja ProtecThor rešenja ili imate neka dodatna pitanja, popunite forumular, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

Pošalji poruku

Powered by Unicom 2019

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-18h

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-18h

Powered by Unicom 2019

podrska@protecthor.mobi