Vremenska kontrola

Vremenska ograničenja

U okviru ove stranice možete da definišete vremenska ograničenja za upotrebu svih aplikacija na kontrolisanom uređaju. Možete da definišete različita ograničenja radnim danima i danima vikenda, kao i da odaberete status novoistaliranih aplikacija.

Važno: ova ograničenja važe samo za aplikacije koje su označene kao Kontrolisane. Aplikaciju možete označiti kao kontolisanu u okviru taba Aplikacije.

Radni dani i vikend

Ograničenja za radne dane i vikend rade na istom principu, pa će zbog toga ispod biti prikazane sve funkcionalnosti samo za ograničenje radnim danima.

Ukoliko kliknete na kontrolu da aktivirate vremensko ograničenje radnim danima, ispod će se pojaviti dve dodatne kontrole:

 • Maksimalan broj sati korišćenja i
 • Kontrola sati u kojima je dozvoljeno korišćenje

Maksimalan broj sati korišćenja omogućava da se ukupna kontrola svih kontrolisanih aplikacija limitira na određen vremenski interval (0-24). Za ovo ograničenje se računa ukupno korišćenje svih kontrolisanih aplikacija, bez obzira da li one imaju neko dodatno ograničenje definisano samo za njih. Ovo bi trebalo da se koristi u situacijama kada želite ukupnu upotrebu telefona da limitirate na određenu vremensku vrednost.

Primer: ograničenje ukupnog korišćenja svih kontrolisanih aplikacija na 4 sata u toku jednog dana.

tc2

Naredna kontrola predstavlja sate u kojima je dozvoljeno korišćenje. Ukoliko je aktivirate, pojaviće se lista od 24 sata u kojoj su svi obeleženi crvenom bojom. Ova kontrola funkcioniše na sledeći način:

 • Važi za sve aplikacije koje su označene kao kontrolisane
 • Ukoliko je sat označen crvenom bojom, aplikacija u okviru tog sata ne može da se koristi
 • Ukoliko je sat označen zelenom bojom, aplikacija u okviru tog sata može da se koristi

Primer: zabranjena upotreba kontrolisanih aplikacija između 8:00 i 15:00

tc3

Status novih aplikacija

Ispod ovih kontrola se nalazi kontrola za odabir status novih aplikacija. Osnovno podešavanje je da su sve novoistalirane aplikacije blokirane i da roditelj mora eksplicitno da dozvoli upotrebu neke nove aplikacije. Predlog je da se ova kontrola ne menja, jer pruža najveći nivov sigurnosti, ali ukoliko želite da je promenite postoje još tri opcije. Nove aplikacije mogu da budu uvek dozvoljene, uvek kontrolisane ili da budu kontrolisane putem grupe kojoj pripadaju.

Važno: nakon što izvršite sve željene izmene u okviru ovih podešavanja, kliknite na dugme Sačuvaj koje se nalazi ispod, nakon toga će se pojaviti poruka koja vas obaveštava da su nova podešavanja sačuvana.

Napomena

Kao što ste mogli primetiti, ProtecThor omogućava više različitih načina kontrole upotrebe aplikacija. Svaki od njih se može proizvoljno kombinovati sa drugima, ali u tom slučaju je važno napomenuti koje kontrole imaju prioritet. Sva vremenska ograničenja važe na nivou jednog dana.

Redosled važnosti pravila i ograničenja je sledeći:

 • Ukoliko je pojedinačna aplikacija Blokirana, ostala ograničenja se ne gledaju i onda ne može da se koristi
 • Ukoliko je pojedinačna aplikacija Dozvoljena, ostala ograničenja se ne gledaju i ona je uvek dozvoljena
 • Ukoliko je pojedinačna aplikacija Kontrolisana:
  • Ukoliko je definisano vreme upotrebe za tu aplikaciju, ono se prvo proverava. Ako je vreme isteklo, aplikacija ne može da se koristi.
  • Ukoliko nije definisano vreme za aplikaciju, ili nije isteklo, proverava se definisano vreme za grupu kojoj aplikacija pripada. Ako je ovo vreme isteklo, aplikacija ne može više da se koristi.
  • Nakon toga se proverava da li je trenutni sat dozvoljen za korišćenje kontrolisanih aplikacija. Ukoliko je sat zabranjen, aplikacije ne može da se koristi.
  • Ukoliko prethodne tri provere nisu onemogućile upotrebu aplikacije, proverava se ukupno definisano vreme korišćenja svih aplikacija. Ako je ono isteklo, aplikacija ne može više da se koristi.

Video uputstvo

Podrška

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko instalacije ili podešavanja ProtecThor rešenja ili imate neka dodatna pitanja, popunite forumular, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

Pošalji poruku

Powered by Unicom 2019

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-20h i subotom od 09-15h

Powered by Unicom

podrska@protecthor.mobi