Vodič kroz ProtecThor portal

U okviru ovog poglavlja će biti ukratko prikazane i objašnjene sve funkcionalnosti ProtecThor-a. Detaljna uputstva za korišćenje pojedinačnih funkcionalnosti postoje u njima odgovarajućim poglavljima. Ispod možete videti listu svih stranica u okviru ProtectThor portala. Za svaku stranicu su ukratko opisane funkcionalnosti koje su za nju vezane.

Stranice

Na ovoj stranici se mogu videti osnovne informacije o upotrebi kontrolisanog uređaja i njegovih aplikacija. Pri vrhu stranice možete da odaberete vremenski period za koji će vam biti prikazane informacije na graficima.

time

Na prvom grafiku je prikazano koliko vremena je upotrebljavan kontrolisani uređaj za svaki dan iz odabranog vremenskog perioda.

first-graph

Drugi grafik prikazuje informacije o 10 najčešće upotrebljavanih aplikacija u odabranom vremenskom periodu, takođe, iste informacije su prikazane i tabelarno sa desne strane grafika.

second-graph

Treći grafik sadrži informacije o najčešče upotrebljavanim grupama aplikacija u odabranom vremenskom periodu i, isto kao prethodni grafik, sadrži i tablerani prikaz informacija.

third-graph

Na ovoj stranici mogu da se vide sve aplikacije instalirane na kontrolisanom uređaju kao i da se odaberu podešavanja vezana za kontrolu i blokiranje aplikacija.

U okviru taba Aplikacije možete videti listu svih aplikacija instaliranih na kontrolisanom uređaju. Aplikacije su grupisane po grupama koje odgovaraju kategorijama aplikacija. Možete da definišete vremenska ograničenja za svaku grupu aplikacija, kao i da u potpunosti blokirate sve aplikacije koje pripadaju određenoj grupi. Takođe možete da definišete vremensko ograničenje za svaku pojedinačnu aplikaciju kao i da blokirate ili dozvolite svaku pojedinačnu aplikaciju. Više o ovome možete pročitati na stranici Kontrola aplikacija.

apps-1

U okviru taba Vremenska kontrola možete da odredite ukupne dnevne limite za korišćenje aplikacija, za radne dane ili vikend, kao i da tačno odaberete sate u kojima se prati korišćenje aplikacija. Takođe možete i da odredite status koji će imati nove aplikacije na kontrolisanom uređaju. Više o ovome možete pročitati na stranici Vremenska kontrola.

apps-2

Tabovi Raspored i Aplikacije vezane za raspored služe za napredno upravljanje aplikacijama. U okviru rasporeda možete da definišete termine, koji mogu da se ponavljaju, u okviru kojih praćenje aplikacija prelazi u režim vezan za raspored. (Na primer, definišete termin kada je vaše dete u školi i tada zabranite sve aplikacije koje pripadaju grupi Games). Više o ovome možete pročitati na stranici Raspored.

apps-3

Na ovoj stranici može da se vidi trenutna lokacija kontrolisanog uređaja i da se odaberu podešavanja za kontrolisanje geolokacija.

U okviru taba Mapa možete da vidite gde se nalazio kontrolisani uređaj u prethodno definisanim intervalima za proveru geolokacije. Takođe možete da proverite i gde se trenutno nalazi kontrolisani uređaj.

map-1

U okviru taba Geolokacije možete da upravljate željenim geolokacijama. Možete da definišete proizvoljan broj geolokacija koje će biti dostupne za sve kontrolisane uređaje, dok sa desne strane mape možete da aktivirate ili deaktivirate određenu geolokaciju za svaki pojedinačni kontrolisani uređaj.

map-2

U okviru taba Podešavanja možete da aktivirate praćenje geolokacije i da odaberete vremenski interval za stalno praćenje geolokacije. Više o geolociranju i podešavanju geolokacija možete pročitati na stranici Lokacijski servisi.

location-settings

Na ovoj stranici mogu da se vide svi događaji na kontrolisanom uređaju u hronološkom rasporedu, počevši od najskorijeg. Iznad vremenske linije možete da odaberete koje sve kategorije događaja želite da vidite na vremenskoj liniji.

timeline

Na ovoj stranici mogu da se vide svi dolazni i odlazni pozivi sa kontrolisanog uređaja, kao i da se odaberu podešavanja vezana za praćenje i kontrolu poziva.

U okviru taba Evidencije poziva možete u tabelarnom prikazu da vidite sve dolazne i odlazne pozive sa kontrolisanog uređaja za odabrani vremenski period.

call-logs

U okviru taba Podešavanja možete da aktivirate praćenje telefonskih poziva, kao i da definišete listu dozvoljenih ili zabranjenih brojeva. Više o podešavanjima poziva možete da pročitate na stranici Kontrola poziva.

call-settings

Na ovoj stranici mogu da se vide sve primljene i poslate SMS poruke, kao i da se odaberu podešavanja vezana za praćenje SMS poruka.

U okviru taba Evidencije poruka možete u tableranom prikazu da vidite sve primljene i poslate SMS poruke sa kontrolisanog uređaja za odabrani vremenski period.

sms-log

U okviru taba Podešavanja možete da aktivirate praćenje SMS poruka, kao i da definišete listu SMS pravila koja mogu da se odnose na sadržaj poruke ili na broj sa kog je poruka poslata. Više o podešavanjima SMS poruka možete da pročitate na stranici Kontrola SMS poruka.

sms-settings

Na ovoj stranici možete da vidite sve događaje na kontrolisanom uređaju u tablernom prikazu. Možete da odaberete vremenski period za koji želite da vidite događaje kao i kategorije događaja koje želite da budu prikazane.

events

Na ovoj stranici možete da vidite sve notifikacije za sve kontrolisane uređaje vezane za vaš ProtecThor nalog, kao i da odaberete podešavanja vezana za praćenje i upravljanje notifikacijama.

U okviru taba Evidencije notifikacija možete u tabelarnom prikazu da vidite sve notifikacije vezane za vaš nalog. Možete da odaberete vremenski period za koji želite da vidite notifikacije kao i da odaberete za koji kontrolisani uređaj želite da vam budu prikazane notifikacije. Takođe možete da odaberete da li želite da vidite sve notifikacije ili samo nepročitane notifikacije.

notifications

U okviru taba Podešavanja možete da odaberete koji tipovi notifikacija želite da vam stižu i u kom obliku. Više o podešavanjima notifikacija možete da pročitate na stranici Događaji, vremenska linija i notifikacije.

notifications-settings

Na ovoj stranici možete da vidite sve posete web sajtovima sa kontrolisanog uređaja koje su ostvarene preko ProtecThor – SafeBrowser-a, kao i da odaberete sva podešavanja vezana za dozvoljene i zabranjene web sajtove.

U okviru taba Evidencije poseta možete u tabelarnom prikazu da vidite sve posete web sajtovima sa kontrolisanog uređaja za odabrani vremenski period.

web

U okviru taba Kategorije web sajtova možete da odaberete koje sve kategorije će biti zabranjene, čime ćete onemogućiti pristup takvim web sajtovima sa kontrolisanog uređaja.

web-2

U okviru taba Pravila web sajtova možete da definišete sopstvene web sajtove kojima će biti blokiran ili dozvoljen pristup. Više o podešavanju kategorija web sajtova i kreiranju sopstvenih pravila možete da pročitate na stranici Sigurni pretraživač.

web-3

Na ovoj stranici možete da vidite sve zadatke koji su dodeljeni korisniku kontrolisanog uređaja, kao i da kreirate nove zadatke. Nakon što korisnik prijavi da je ispunio zadatak, ovde možete da potvrdite da je zadatak urađen nakon čega sledi nagrada koja je definisana za taj konkretan zadatak. Više o kreiranju i upravljanju zadacima možete pročitati na stranici Zadaci.

assignments

Na ovoj stranici možete da vidite osnovne informacije o uređaju vašeg deteta.

info

Na ovoj stranici možete da odaberete podešavanja vezana za uređaj vašeg deteta.

settings

Na ovoj stranici možete da vidite osnovne kontrole za aktivaciju, deaktivaciju i uklanjanje ProtecThor aplikacije sa telefona vašeg deteta.

activation
Podrška

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko instalacije ili podešavanja ProtecThor rešenja ili imate neka dodatna pitanja, popunite forumular, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

Pošalji poruku

Powered by Unicom 2019

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-18h

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-18h

Powered by Unicom 2019

podrska@protecthor.mobi