Lokacijski servisi

Mapa

U okviru ovog taba možete videti lokacije na mapi gde se nalazio kontrolisani uređaj, u periodima provere lokacije. Lokacije uređaja su označene crvenim pinom. Periodi provere predstavljaju vremenski interval u kom ProtecThor javlja lokaciju kontrolisanog uređaja i mogu se konfigurisati u tabu Podešavanja. Takođe možete da vidite i sve geolokacije koje ste definisali u istoimenom tabu.

Putem vremenske kontrole možete da odaberete neki konkretan dan ili proizvoljan vremenski period za koji će vam se prikazati podaci o lokacijama na mapi. Takođe, pritiskom na dugme Gde je moje dete, će sistem istog trenutka da proveri trenutnu lokaciju kontrolisanog uređaja i zatim da je prikaže na mapi ( slika 1 ) .

Slika 1

locations-1

Geolokacije

U okviru ovog taba možete da upravljate vašim geolokacijama. Možete da definišete neograničen broj lokacija, aktivirate sve ili samo neke od njih, menjate njihovu konfiguraciju ili ih u potpunosti obrišete. Za svaku aktivnu geolokaciju će vam stizati obaveštenja svaki put kada uređaj uđe u nju ili je napusti. Geolokacije važe na nivou vašeg naloga, što znači da ako kontrolišete dva uređaja, geolokaciju kreirate jednom, pa je potom samo aktivirate i za drugi uređaj.

Dodavanje nove geolokacije

Prvi korak predstavlja aktiviranje kontrole Dodavanje/Izmena geolokacija ( slika 2 ).

Slika 2

geo-1

Zatim kliknete na željenu lokaciju na mapi gde hoćete da postavite novu geolokaciju. U ovom trenutku možete da postavite i obim geolokacije, povlačenjem ivice kreiranog kruga na željenu vrednost ( slika 3 ) .

Slika 3

geo-2

U listi geolokacija desno, novokreirana geolokacija se nalazi na poslednjem mestu. Ovde možete da postavite željeno ime nove geolokacije. Kao i da aktivirate ili deaktivirate geolokaciju putem kontrole za aktivaciju koja se nalazi levo od imena. Nakon što podesite sve vrednosti, kliknite na dugme Sačuvaj koje se nalazi ispod. Nakon toga će se pojaviti poruka koja vas obaveštava da je nova geolokacija uspešno kreirana (slika 4 ) .

Slika 4

geo-3

Izmena i brisanje geolokacija

I u ovom slučaju prvi korak predstavlja aktiviranje kontrole Dodavanje/Izmena geolokacija. Zatim možete da izmenite bilo koji parametar za bilo koju od već kreiranih geolokacija. Takođe, klikom na crveno dugme sa kantom za otpatke pored svake od geolokacija možete u potpunosti da je obrišete iz portala ( slika 5 ) .

Slika 5

geo-4

Podešavanja

U okviru ovog taba možete da aktivirate praćenje lokacija i da odaberete period provere za stalno praćenje lokacije. Imajte u vidu da što je manje vreme ažuriranja lokacije, to će biti veća potrošnja baterije na kontrolisanom uređaju ( slika 6 ).

Slika 6

location-settings

Važno: nakon što izvršite sve željene izmene u okviru ovih podešavanja, kliknite na dugme Sačuvaj koje se nalazi ispod, nakon toga će se pojaviti poruka koja vas obaveštava da su nova podešavanja sačuvana.

Video uputstva

Podrška

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko instalacije ili podešavanja ProtecThor rešenja ili imate neka dodatna pitanja, popunite forumular, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

Pošalji poruku

Powered by Unicom 2019

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-18h

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-18h

Powered by Unicom 2019

podrska@protecthor.mobi