Pregled svih SMS poruka i podešavanje praćenja SMS poruka

Evidencije poruka

U okviru ovog taba možete da vidite sve primljene i poslate SMS poruke sa kontrolisanog uređaja za odabrani vremenski period. Takođe, u koloni Upozorenje u okviru tabele poruka, možete videti za koje poruke su se pojavila upozorenja na osnovu pravila zadatih u tabu Podešavanja ( slika 1 ).

Važno: ne postoji način da se u potpunosti zabrani slanje i primanje SMS poruka, zbog toga će na kontrolisani uređaj stizati poruke i sa zabranjenih brojeva i sa zabranjenim sadržajem, ali u tabeli ispod će te moći da vidite takve poruke. Takođe, u okviru stranice Notifikacije, postoji opcija da aktivirate slanje notifikacija ukoliko se pojavi ovakva poruka.

Slika 1

sms

Podešavanja

Nakon što instalirate ProtecThor na željeni uređaj, osnovno podešavanje je da je praćenje SMS poruka aktivno. U prethodnom tabu će autokatski krenuti da se pojavljuju sve primljene i poslate SMS poruke. U okviru ovog taba možete da onemogućite praćenje ukoliko to želite. Praćenje poruka samo za sebe ne definiše nikakva ograničenja nego samo omogućava da vidite listu svih SMS poruka sa kontrolisanog uređaja ( slika 2 ).

Ukoliko želite da detaljnije pratite SMS poruke, možete da definišete listu SMS pravila. Dodavanje novog pravila se radi tako što prvo kliknete na dugme Dodaj novo nakon čega se na kraju liste pravila pojavi polje za unos novog pravila. Postoje dva tipa pravila:

1. Pravilo koje se odnosi na broj telefona

Ukoliko želite da dodate pravilo ovog tipa, u prvo polje pravila upišete broj telefona a zatim odaberete tip Broj. Za svaku poruku koja stigne sa ovako definisanog broja ili se pošalje na ovaj    broj vama će stizati notifikacije. (Ovo možete koristiti ukoliko želite da pratite sve poruke koje se razmene sa definisanim brojem).

2. Pravilo koje se odnosi na sadržaj poruke

Prilikom dodavanja ovog pravila u prvo polje upišete sadržaj koji ne bi trebao da se pojavljuje u porukama a zatim odaberete tip Sadržaj. Za svaku poruku koja stigne i sadrži tekst koji          odgovara onome što ste uneli u prvo polje, vama će stizati notifikacije. Takođe će stizati notifikacije i kad se šalje poruka sa kontrolisanog uređaja koja sadrži taj tekst. (Ovo možete koristiti    ukoliko recimo želite da vidite kad vaše dete koristi određene neželjene reči).

Slika 2

sms-settings

Važno: nakon što izvršite sve željene izmene u okviru ovih podešavanja, kliknite na dugme Sačuvaj koje se nalazi ispod, nakon toga će se pojaviti poruka koja vas obaveštava da su nova podešavanja sačuvana.

Podrška

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko instalacije ili podešavanja ProtecThor rešenja ili imate neka dodatna pitanja, popunite forumular, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

Pošalji poruku

Powered by Unicom 2019

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-18h

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-18h

Powered by Unicom 2019

podrska@protecthor.mobi