Kontrola aplikacija

Aplikacije

U okviru ove stranice možete da vidite sve aplikacije instalirane na kontrolisanom uređaju. Aplikacije su razvrstane po grupama (Business, Communication, Game..) radi lakšeg pregleda. Postoje dva načina za kontrolu aplikacija, možete u potpunosti da blokirate određene aplikacije ili da im definišete vremensko ograničenje. Kada je aplikacija blokirana ona postaje nevidljiva na kontrolisanom uređaju i korisnik nikako neće moći da pristupi toj aplikaciji. Ukoliko je za aplikaciju definisano vremensko ograničenje, korisnik uređaja će moći da koristi tu aplikaciju samo dok ne istekne dozvoljeno vreme korišćenja. (Vreme korišćenja se računa na dnevnom nivou).

Kontrola na nivou grupe

Kontrola na nivou grupe omogućava jednostavno upravljanje svim aplikacijama koje pripadaju određenoj grupi. Osnovno podešavanje je da su sve aplikacije u okviru grupe uvek dozvoljene. Možete da zabranite sve aplikacije koje pripadaju grupi ili da definišete vremensko ograničenje koje se računa na nivou grupe. (Na primer: za grupu Games definišete vremensko ograničenje od 1 sat, što znači da korisnik kontrolisanog uređaja u okviru jednog dana neće moći da proveda više od sat vremena igrajući igrice).

Da bi ste zabranili sve aplikacije u okviru neke grupe, kliknite na dugme u krajnjem desnom uglu za svaku grupu i odaberite opciju Uvek blokirano.

Primer: blokirane sve aplikacije iz grupe ENTERTAINMENT ( slika 1 )

Slika 1

a01

Da bi ste definisali vremensko ograničenje, kliknite na isto dugme i odaberite Uvek kontrolisano. Nakon toga kliknite na ikonu sata pored tog dugmeta da odaberete vrednost za vremensko ograničenje grupe.

Primer: sve aplikacije iz grupe GAMES ograničene na 1 sat korišćenja u toku dana ( slika 2 )

Slika 2

a02

Kontrola pojedinačnih aplikacija

Ukoliko želite da definišete neko ograničenje za pojedinačnu aplikaciju, opcije su iste kao kod kontrole na nivou grupe. Pojedinačnu aplikaciju možete u potpunosti da blokirate, ili da definišete vremensko ograničenje za tu aplikaciju.

Ukoliko želite da blokirate jednu konkretnu aplikaciju, kliknite na dugme na dnu kartice te aplikacije i odaberite opciju Blokirano. Nakon što je apllikacija blokirana, više se neće moći pokrenuti na kontrolisanom uređaju dok se opet ne dozvoli.

Primer: blokiranje aplikacije Facebook ( slika 3, slika 4, slika 5 )

Slika 3

a03

Slika 4

a04

Slika 5

a05

Ukoliko želite da definišete vremensko ograničenje korišćenja za pojedinačnu aplikaciju, na istoj kontroli kao za blokiranje odaberite opciju Kontrolisano. Potom kliknite na ikonicu sata koja se nalazi iznad te kontrole. Prikazaće vam se prozor u kom možete da odaberete vremensko ograničenje za ovu aplikaciju. Nakon toga kliknite na dugme Sačuvaj.

Primer: definisanje vremenskog ograničenja od 1h i 15m za aplikaciju YouTube ( slika 6, slika 7, slika 8 )

Slika 6

a06

Slika 7

a07

Slika 8

a08

Da li mogu da se koriste oba tipa kontrole u isto vreme?

ProtecThor vam omogućava da u isto vreme koristite oba tipa kontrole ukoliko vam je to potrebno. (Na primer: želite da korisniku kontrolisanog uređaja dozvolite da za komunikaciju koristi samo SMS poruke, u tom slučaju na nivou grupe možete zabraniti sve aplikacije koje pripadaju grupi Communication, a na nivou pojedinačne aplikacije dozvolite Messaging aplikaciju za slanje SMS poruka) – slika 9 .

Slika 9

a01

Šta se dešava ako su definisana vremenska ograničenja na nivou grupe kao i na nivou aplikacije?

Ukoliko se iz nekog razloga pojavi ovakva situacija, uvek se uzima u obzir strožije ograničenje. (Na primer: definisano je vremensko ograničenje na nivou grupe od 2 sata, dok je jedna aplikacija u okviru te grupe ograničena na 3 sata. U ovom slučaju se u obzir uzima ograničenje grupe od 2 sata jer je ono strožije).

Na stranici Vremenska kontrola možete pročitati više o ostalim mogućnostima za kontrolu aplikacija, poput toga kako da na jednostavan način ograničite upotrebu svih aplikacija, kako da definišete koja pravila važe za nove aplikacije i kako da odredite kada se računa vreme upotrebe apliakcija.

Video uputstvo

Podrška

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko instalacije ili podešavanja ProtecThor rešenja ili imate neka dodatna pitanja, popunite forumular, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

Pošalji poruku

Powered by Unicom 2019

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-18h

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-18h

Powered by Unicom 2019

podrska@protecthor.mobi