Osnovni elementi i kontrole u okviru portala

Sve stranice u okviru ProtecThor portala imaju sličnu strukturu i sadrže određene zajedničke elemente. U nastavku će biti objašnjena osnovna struktura stranica i funkcionalnosti osnovnih elemenata, na primeru početne stranice.

Navigacioni meni

Sa leve strane ekrana se nalazi navigacioni meni putem kojeg možete odabrati stranicu koju želite da vidite. U okviru ProtecThor portala postoje sledeće stranice:

 • Izveštaji

  Na ovoj stranici mogu da se vide osnovne informacije o upotrebi telefona i aplikacija

 • Aplikacije

  Na ovoj stranici mogu da se vide sve aplikacije instalirane na kontrolisanom uređaju kao i da se odaberu podešavanja vezana za kontrolu i blokiranje aplikacija

 • Lokacije

  Na ovoj stranici može da se vidi trenutna lokacija kontrolisanog uređaja i da se odaberu podešavanja za kontrolisanje geolokacija

 • Vremenska linija

  Na ovoj stranici mogu da se vide svi događaji na kontrolisanom uređaju u hronološkom rasporedu, počevši od najskorijeg

 • Pozivi

  Na ovoj stranici mogu da se vide svi dolazni i odlazni pozivi sa kontrolisanog uređaja, kao i da se odaberu podešavanja vezana za praćenje i kontrolu poziva

 • SMS

  Na ovoj stranici mogu da se vide sve primljene i poslate SMS poruke sa kontrolisanog uređaja, kao i da se odaberu podešavanja vezana za praćenje i kontrolu SMS poruka

 • Događaji

  Na ovoj stranici mogu da se vide svi događaji na kontrolisanom uređaju u tabelarnom prikazu

 • Notifikacije

  Na ovoj stranici mogu da se vide sve notifikacije vezane za vaš ProtecThor nalog, kao i da se odaberu sva podešavanja vezana za notifikacije

 • Web

  Na ovoj stranici mogu da se vide posete svim web sajtovima sa kontrolisanog uređaja, kao i da se odaberu podešavanja vezana za kontrolu web sajtova

 • Zadaci

  Na ovoj stranici mogu da se vide svi zadaci dodaljeni korisniku kontrolisanog uređaja, kao i da se kreiraju novi zadaci

 • Informacije o uređaju

  Na ovoj stranici možete da vidite osnovne informacije o uređaju vašeg deteta.

 • Podešavanja telefona

  Na ovoj stranici možete da odaberete podešavanja vezana za uređaj vašeg deteta.

 • Aktivacija

  Na ovoj stranici možete da vidite osnovne kontrole za aktivaciju, deaktivaciju i uklanjanje ProtecThor aplikacije sa telefona vašeg deteta.

Izbor kontrolisanog uređaja

U gornjem levom uglu ekrana se nalazi meni u okviru kojeg birate za koji kontrolisani uređaj želite da budu prikazane informacije u okviru portala ( slika 1 ) .

Slika 1

add-new-2

Notifikacije, jezik, promena lozinke, odjavljivanje i uputstva

U gornjem desnom uglu ekrana se nalaze sledeći elementi:

 1. Notifikacije u obliku padajućeg menija
 2. Meni za izbor jezika portala
 3. Meni za promenu lozinke i odjavljivanje sa portala

U gornjem desnom delu ekrana takođe može biti prikazan link Uputstva putem kojeg možete doći na neku od stranica na ProtecThor web sajtu koja sadrži detaljna uputstva za korišćenje elemenata stranice na kojoj se trenutno nalazite ( slika 2 ).

Slika 2

top-right

Pomoć i izbor vremenskog intervala

Na svakoj stranici možete videti i dugme PomoćNakon klika na ovo dugme pojaviće se sistem pomoći, ugrađen u sam portal, koji će vam objasniti šta predstavljaju i kako rade pojedinačni elementi u okviru stranice na kojoj se nalazite. Takođevelik broj stranica pri vrhu ima kontrolu za odabir vremenskog perioda. Putem ove kontrole možete da odaberete vremenski period za koji će biti prikazane informacije na stranici na kojoj se trenutno nalazite ( slika 3 ) .

Slika 3

help
Podrška

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko instalacije ili podešavanja ProtecThor rešenja ili imate neka dodatna pitanja, popunite forumular, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

Pošalji poruku

Powered by Unicom 2019

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-18h

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-18h

Powered by Unicom 2019

podrska@protecthor.mobi