Raspored

Raspored i aplikacije koje su sa njim povezane

Rapored predstavlja napredan oblik vremenske kontrole aplikacija i njegovo podešavanje je kompleksnije od ostalih ograničenja aplikacija. Predlažemo da pročitate ovo uputstvo pre nego što podesite raspored i aplikacije koje su sa njim povezane.

Osnovna ideja rasporeda je da se mogu definisati pravila za kontrolu aplikacija koja su odvojena od svih ostalih pravila koja su do sada spomenuta. Konkretan primer upotrebe bi bio ukoliko želite da definišete u potpunosti drugačije ponašanje kontrole aplikacija na telefonu kada je dete u školi. U nastavku će biti prikazano kako može da se podesi raspored, tako da su sve aplikacije koje pripadaju grupi GAME blokirane kada je dete u školi, dok su sve ostale aplikacije dozvoljene bez ikakvih ograničenja u tom periodu.

Dodavanje novog termina

Prvi korak pri podešavanju ove kontrole predstavlja dodavanje novog termina u raspored. Klikom na dugme Dodaj termin, otvara se prozor u kome treba da definišete sve neophodne informacije. Dostupna su sledeća polja:

  • Naziv termina
  • Datum kada počinje
  • Datum kada se završava
  • Vreme u okviru dana kada počinje ovaj termin
  • Vreme u okviru dana kada se završava ovaj termin
  • Kojim danima u nedelji je aktivan ovaj termin
  • Da li se ovaj termin ponavlja (može da se uopšte ne ponavlja, da se ponavlja na nedeljnom nivou ili na dvonedeljnom nivou)

Na slikama ispod možete videti kako bi recimo mogle izgledati sve te vrednosti za primer prve smene u školi. Definisano je da ovaj termin traje do 31. decembra, važi od 8:00 do 13:30 u okviru jednog dana, važi samo radnim danima i ponavlja se na svake dve nedelje.

Slika 1

ss1

Slika 2

ss2

Nakon što ste kreirali termin, on će se pojaviti u listi svih termina levo, kao i na kalendaru desno ukoliko je aktivan u danima prikazanim na kalendaru. U ovom trenutku je uspešno definisan termin, ali on i dalje nema nikakvu funkcionalnost. Naredni korak predstavlja aktiviranje kontrole Uključi praćenje aplikacija vezano za raspored ( slika 3 ) .

Važno: da bi ste sačuvali sve termine koje ste kreirali, na kraju kliknite na dugme Sačuvaj koje se nalazi na dnu ove stranice, nakon čega će vam se pojaviti poruka da su termini uspešno sačuvani.

Slika 3

ss5

Aplikacije vezane za raspored

Nakon što ste definisali termine i sačuvali ih, vreme je da definišete ponašanje aplikacija u tim terminima. To možete uraditi u okviru taba Aplikacije vezane za raspored, gde će te videti isti prikaz aplikacija kao u tabu Aplikacije. U okviru ovog taba postoje iste kontrole kao u okviru taba Aplikacije i podešavaju se na isti način.

Da bi smo završili primer upotrebe rasporeda definisan ranije, treba da pronađemo grupu aplikacija GAME i blokiramo sve aplikacije iz te grupe. Od ovog trenutka i termini iz rasporeda počinju da utiču na upotrebu aplikacija. Rezultat podešavanja iz ovog primera predstavlja to da su od 8:00 do 13:30, svim radnim danima, svake druge nedelje, blokirane sve igrice na kontrolisanom telefonu ( slika 4 ).

Važno: još jednom treba spomenuti da kada je aktivan neki termin iz rasporeda, onda se za pravila aplikacija gledaju pravila definisana u okviru taba Aplikacije vezane za raspored, a pravila iz taba Aplikacije se ignorišu. Kada se završi termin definisan u okviru rasporeda, pravila se vraćaju u normalni režim i u obzir se uzimaju pravila definisana u tabu Aplikacije. Takođe, moguće je definisati više termina u okviru rasporeda. Za svaki od njih važi isto ponašanje koje je malopre opisano.

Slika 4

ss6

Video uputstvo

Podrška

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko instalacije ili podešavanja ProtecThor rešenja ili imate neka dodatna pitanja, popunite forumular, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

Pošalji poruku

Powered by Unicom 2019

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-18h

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-18h

Powered by Unicom 2019

podrska@protecthor.mobi