Pregled svih poziva i podešavanje praćenja poziva

Evidencije poziva

U okviru ovog taba možete da vidite sve dolazne i odlazne pozive sa kontrolisanog uređaja za odabrani vremenski period. Takođe, u koloni Blokirano u okviru tabele poziva, možete videti koji pozivi su bili blokirani, na osnovu pravila zadatih u tabu Podešavanja (slika 1 ) .

Slika 1

calls

Podešavanja

Nakon što instalirate ProtecThor aplikaciju na željeni uređaj, osnovno podešavanje je da je praćenje poziva aktivno. U prethodnom tabu će automatski krenuti da se pojavljuju svi dolazni i odlazni pozivi. U okviru ovog taba možete da onomogućite praćenje ukoliko to želite. Praćenje poziva samo za sebe ne definiše nikakva ograničenja nego samo omogućava da vidite listu svih poziva sa kontrolisanog uređaja ( slika 2 i slika 3 ).

Ukoliko želite da definišete neko ograničenje za telefonske pozive, postoje dve opcije:

1. Lista dozvoljenih brojeva

Ukoliko odaberete ovu opciju, samo oni brojevi koje unesete u listu ispod će moći da pozivaju kontrolisani uređaj i, slično tome, kontrolisani uređaj će moći samo te brojeve da poziva. Ovu opciju odaberite ukoliko želite da definišete relativno kratku listu dozvoljenih brojeva, i blokirate sve ostale. (Na primer: ukoliko uređaj koristi vaše dete, definišete samo brojeve koje koriste članovi porodice).

2. Lista blokiranih brojeva

Suprotno prvom slučaju, ukoliko odaberete ovu opciju, brojevi koje unesete u listu ispod neće moći da pozivaju kontrolisani uređaj i kontrolisani uređaj neće moći da poziva samo te brojeve. Ovu opciju odaberite ukoliko postoji samo nekoliko određenih brojeva koje hoćete da zabranite, dok svi ostali ostaju dozvoljeni.

Slika 2

allowed

Dodavanje novog broja u listu je vrlo jednostavno. Klikom na dugme Dodaj novi pojaviće se polje za unos novog broja na kraju liste, u koje samo upišite željeni broj. Ukoliko želite da obrišete neki broj iz liste, samo kliknite na crvenu ikonicu sa kantom za otpatke pored broja.

Važno: nakon što izvršite sve željene izmene u okviru ovih podešavanja, kliknite na dugme Sačuvaj koje se nalazi ispod, nakon toga će se pojaviti poruka koja vas obaveštava da su nova podešavanja sačuvana.

Podrška

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko instalacije ili podešavanja ProtecThor rešenja ili imate neka dodatna pitanja, popunite forumular, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

Pošalji poruku

Powered by Unicom 2019

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-18h

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-18h

Powered by Unicom 2019

podrska@protecthor.mobi