Praćenje događaja na uređaju i podešavanja notifikacija

Događaji

Na ovoj stranici možete da vidite sve događaje sa kontrolisanog uređaja u tabelarnom prikazu. Iznad tabele možete da odaberete vremenski period za koji želita da vam događaji budu prikazani, kao i kategoriju događaja koju želite da vidite.

Kategorije događaja:

 • Sistemska komunikacija – događaji vezani za ažuriranje aplikacija, podešavanja i lokacija
 • Događaji na uređaju – događaji vezani za uključivanje, isključivanje i resetovanje uređaja
 • Konektivnost – događaji vezani za WiFi, mobilni internet i Bluetooth
 • Geolokacije – događaji vezani za dolazak i napuštanje geolokacija
 • Zvono – događaji vezani za podešavanje zvona
 • Aplikacije – događaji vezani za instalaciju, uklanjanje i blokiranje aplikacija
 • SIM – događaji vezani za uklanjanje SIM kartice
 • USB – događaji vezani za povezivanje preko USB-a

Slika 1

events

Vremenska linija

Na ovoj stranici takođe možete da vidite događaje sa kontrolisanog uređaja, u obliku vremenske linije, počevši od najskorijeg događaja. Slično kao na stranici Događaji, možete da odaberete kategorije događaja koji će biti prikazani. Vremenska linija je pogodna ukoliko želite da vidite skorije događaje u hronološkom rasporedu, dok je tabela na stranici Događaji pogodnija ukoliko želite da pronađete neki konkretan događaj sa kontrolisanog uređaja.

Kategorije događaja su većinom iste kao na stranici Događaji, stim što u okviru Vremenske linije možete da vidite i informacije o dolaznim i odlaznim pozivima i primljenim i poslatim porukama.

Slika 2

timeline

Evidencije notifikacija

U okviru ovog taba na stranici Notifikacije možete da vidite sve notifikacije vezane za vaš ProtecThor nalog. Iznad tabele sa notifikacijema možete da odaberete željeni vremenski period i kontrolisani uređaj za koji želite da vam budu prikazane informacije u tabeli. Takođe, možete da odaberete da li će vam biti prikazane samo nepročitane notifikacije ili sve notifikacije. Notifikacije morate ručno da označite kao pročitane, i to možete uraditi sami za svaku pojedinačnu notifikaciju ili označiti sve notifikacije kao pročitane klikom na dugme Označi sve kao pročitane iznad tabele.

Slika 3

notifications

Podešavanja notifikacija

U okviru ovog taba možete da odaberete sva podešavanja vezana za praćenje i upravljanje notifikacijama. U okviru prve sekcije postoje tri kontrole vezane za pregled notifikacija:

 • Adresa – email adresa na koju želite da vam stižu notifikacije, možete da definišete više od jedne adrese ukoliko vam je to potrebno
 • Nedeljni pregled – ukoliko je ova kontrola aktivna, na definisane adrese će vam stizati lista svih notifikacija za prethodnu nedelju
 • Mesečni pregled – ukoliko je ova kontrola aktivna, na definisane adrese će vam stizati lista svih notifikacija za prethodni mesec

U drugoj sekciji se nalaze kontrole vezane za kategorije notifikacija. Ukoliko je kontrola za odabranu kategoriju aktivna, stizaće vam notifikacije za tu kategoriju za sve kontrolisane uređaje.

Slika 4

notifications-settings

Važno: nakon što izvršite sve željene izmene u okviru ovih podešavanja, kliknite na dugme Sačuvaj koje se nalazi ispod, nakon toga će se pojaviti poruka koja vas obaveštava da su nova podešavanja sačuvana.

Podrška

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko instalacije ili podešavanja ProtecThor rešenja ili imate neka dodatna pitanja, popunite forumular, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

Pošalji poruku

Powered by Unicom 2019

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-18h

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-18h

Powered by Unicom 2019

podrska@protecthor.mobi