Čemu služi i kome je namenjen ProtecThor

ProtecThor rešenje je namenjeno roditeljima kako bi svojoj deci omogućili bezbedniju upotrebu i smanjili nepotrebno vreme provedeno na mobilnim uređajima. Pored toga, omogućava lociranje, notifikaciju prilikom napuštanja i pristizanja na određene lokacije (kuća, škola…) i praćenje aktivnosti (telefonski pozivi, SMS poruke, upotrebu aplikacija).

ProtecThor nije aplikacija za špijuniranje dece, već rešenje koje će uz međusobno poverenje između dece i roditelja omogućiti transparetnu kontrolu i veću bezbednost.

Čemu služi i kome je namenjen ProtecThor

ProtecThor rešenje je namenjeno roditeljima kako bi svojoj deci omogućili bezbedniju upotrebu i smanjili nepotrebno vreme provedeno na mobilnim uređajima. Pored toga, omogućava lociranje, notifikaciju prilikom napuštanja i pristizanja na određene lokacije (kuća, škola…) i praćenje aktivnosti (telefonski pozivi, SMS poruke, upotrebu aplikacija).

ProtecThor nije aplikacija za špijuniranje dece, već rešenje koje će uz međusobno poverenje između dece i roditelja omogućiti transparetnu kontrolu i veću bezbednost.

girlphone500
Roditeljski izazovi
Roditeljski izazovi

Zavisnost od telefona i interneta

Deca mogu da provedu sate i sate na telefonu, bez osećaja za proteklo vreme. To vreme bi mogli da iskoriste i za druge aktivnosti – sport, druženje, domaći zadaci itd. Istraživanja pokazuju da 66% roditelja veruje da njihova deca provode previše vremena sa mobilnim telefonom i 52% dece se slaže sa tim. 36% roditelja tvrdi da se prepiru sa decom na svakodnevnoj bazi zbog prekomerne upotrebe mobilnih telefona.

Zavisnost od telefona i interneta

Deca mogu da provedu sate i sate na telefonu, bez osećaja za proteklo vreme. To vreme bi mogli da iskoriste i za druge aktivnosti – sport, druženje, domaći zadaci itd. Istraživanja pokazuju da 66% roditelja veruje da njihova deca provode previše vremena sa mobilnim telefonom i 52% dece se slaže sa tim. 36% roditelja tvrdi da se prepiru sa decom na svakodnevnoj bazi zbog prekomerne upotrebe mobilnih telefona.

Internet nije bezbedan

Sadržaj za odrasle kao što je pornografija, droga, nasilje, govor mržnje je slobodno dostupan na internetu i često se pojavljuje i na mestima gde se to ne bi očekivalo. Neprikladni sajtovi i sadržaj predstavlja naročit rizik i bezbednosni izazov za roditelje i decu.

Internet nije bezbedan

Sadržaj za odrasle kao što je pornografija, droga, nasilje, govor mržnje je slobodno dostupan na internetu i često se pojavljuje i na mestima gde se to ne bi očekivalo. Neprikladni sajtovi i sadržaj predstavlja naročit rizik i bezbednosni izazov za roditelje i decu.

girlphone500
Šta ProtecThor omogućava ?
Šta ProtecThor omogućava ?
null

Vidljivost

ProtecThor omogućava potpunu vidljivost aktivnosti dece vezane za telefon i statistiku upotrebe. Roditelji ne mogu da vire deci preko ramena i da nadziru njihove aktivnosti, zato ovo rešenje pomaže roditeljima u praćenju odgovarajućih aktivnosti: poziva, poruka, detaljnog uvida u korišćenje aplikacija na telefonu, njihovog fizičkog kretanja. ProtecThor omogućava statistički pregled aktivnosti kao i momentalnu notifikaciju na odgovarajuće akcije. Korisnički interfejs nudi i vremenski pregled  koji u sklopu jednog ekrana hronološki prikazuje sve vrste aktivnosti (kao na Facebook profilu).

Vidljivost

ProtecThor omogućava potpunu vidljivost aktivnosti dece vezane za telefon i statistiku upotrebe. Roditelji ne mogu da vire deci preko ramena i da nadziru njihove aktivnosti, zato ovo rešenje pomaže roditeljima u praćenju odgovarajućih aktivnosti: poziva, poruka, detaljnog uvida u korišćenje aplikacija na telefonu, njihovog fizičkog kretanja. ProtecThor omogućava statistički pregled aktivnosti kao i momentalnu notifikaciju na odgovarajuće akcije. Korisnički interfejs nudi i vremenski pregled  koji u sklopu jednog ekrana hronološki prikazuje sve vrste aktivnosti (kao na Facebook profilu).

null

Lokacije

Korišćenjem ProtecThor-a roditelji mogu da budu rasterećeniji, pošto u svakom trenutku mogu da imaju uvid gde im se deca nalaze. Lokacija se može pratiti automatski u definisanim vremenskim intervalima ili po potrebi pritiskom na dugme „Gde je moje dete?“. Najveću podršku može da pruži „Geofencing“ mogućnost – jednostavnim definisanjem zoni od interesa na mapi (kuća, škola, sportski objekat…). ProtecThor će na osnovu ovih informacija momentalno obaveštavati roditelje kako dete dođe ili napusti definisani objekat ili zonu (dete napustilo školu, dete stiglo kući…)

Bezbednost

Bezbednost je osnovni princip rešenja. ProtecThor pruža različite mehanizme zaštite kako bi omogućila što bezbedniju upotrebu mobilnih uređaja od strane dece: ograničavanje upotrebe neprikladnih aplikacija, bezbedno pretraživanje interneta, ograničavanje dolaznih i odlaznih poziva, kontrolu SMS poruka, praćenje lokacije deteta.

Vidljivost

ProtecThor omogućava potpunu vidljivost aktivnosti dece vezane za telefon i statistiku upotrebe. Roditelji ne mogu da vire deci preko ramena i da nadziru njihove aktivnosti, zato ovo rešenje pomaže roditeljima u praćenju odgovarajućih aktivnosti: poziva, poruka, detaljnog uvida u korišćenje aplikacija na telefonu, njihovog fizičkog kretanja. ProtecThor omogućava statistički pregled aktivnosti kao i momentalnu notifikaciju na odgovarajuće akcije. Korisnički interfejs nudi i vremenski pregled  koji u sklopu jednog ekrana hronološki prikazuje sve vrste aktivnosti (kao na Facebook profilu).

Bezbednost

Bezbednost je osnovni princip rešenja. ProtecThor pruža različite mehanizme zaštite kako bi omogućila što bezbedniju upotrebu mobilnih uređaja od strane dece: ograničavanje upotrebe neprikladnih aplikacija, bezbedno pretraživanje interneta, ograničavanje dolaznih i odlaznih poziva, kontrolu SMS poruka, praćenje lokacije deteta.

null

Ograničavanje

ProtecThor obezbeđuje precizne mehanizme ograničenja upotrebe mobilnog telefona. Od ograničavanja ukupnog vremena provedenog na mobilnom telefonu, do ograničavanja specifičnih aplikacija ili grupa aplikacija. Rešenje omogućava jednostavnu kontrolu ograničavanjem ukupnog dozvoljenog dnevnog vremena kao i perioda u toku dana kada je upotreba dozvoljena, do napredne kontrole preko rasporeda koji se može definisati u skladu sa školskim i vanškolskim aktivnostima.

Ograničavanje

ProtecThor obezbeđuje precizne mehanizme ograničenja upotrebe mobilnog telefona. Od ograničavanja ukupnog vremena provedenog na mobilnom telefonu, do ograničavanja specifičnih aplikacija ili grupa aplikacija. Rešenje omogućava jednostavnu kontrolu ograničavanjem ukupnog dozvoljenog dnevnog vremena kao i perioda u toku dana kada je upotreba dozvoljena, do napredne kontrole preko rasporeda koji se može definisati u skladu sa školskim i vanškolskim aktivnostima.

null

Bezbednost

Bezbednost je osnovni princip rešenja. ProtecThor pruža različite mehanizme zaštite kako bi omogućila što bezbedniju upotrebu mobilnih uređaja od strane dece: ograničavanje upotrebe neprikladnih aplikacija, bezbedno pretraživanje interneta, ograničavanje dolaznih i odlaznih poziva, kontrolu SMS poruka, praćenje lokacije deteta.

Lokacije

Korišćenjem ProtecThor-a roditelji mogu da budu rasterećeniji, pošto u svakom trenutku mogu da imaju uvid gde im se deca nalaze. Lokacija se može pratiti automatski u definisanim vremenskim intervalima ili po potrebi pritiskom na dugme „Gde je moje dete?“. Najveću podršku može da pruži „Geofencing“ mogućnost – jednostavnim definisanjem zoni od interesa na mapi (kuća, škola, sportski objekat…). ProtecThor će na osnovu ovih informacija momentalno obaveštavati roditelje kako dete dođe ili napusti definisani objekat ili zonu (dete napustilo školu, dete stiglo kući…)

Ograničavanje

ProtecThor obezbeđuje precizne mehanizme ograničenja upotrebe mobilnog telefona. Od ograničavanja ukupnog vremena provedenog na mobilnom telefonu, do ograničavanja specifičnih aplikacija ili grupa aplikacija. Rešenje omogućava jednostavnu kontrolu ograničavanjem ukupnog dozvoljenog dnevnog vremena kao i perioda u toku dana kada je upotreba dozvoljena, do napredne kontrole preko rasporeda koji se može definisati u skladu sa školskim i vanškolskim aktivnostima.

Lokacije

Korišćenjem ProtecThor-a roditelji mogu da budu rasterećeniji, pošto u svakom trenutku mogu da imaju uvid gde im se deca nalaze. Lokacija se može pratiti automatski u definisanim vremenskim intervalima ili po potrebi pritiskom na dugme „Gde je moje dete?“. Najveću podršku može da pruži „Geofencing“ mogućnost – jednostavnim definisanjem zoni od interesa na mapi (kuća, škola, sportski objekat…). ProtecThor će na osnovu ovih informacija momentalno obaveštavati roditelje kako dete dođe ili napusti definisani objekat ili zonu (dete napustilo školu, dete stiglo kući…)

Funkcionalnosti
Funkcionalnosti
 • null

  Pozivi i SMS

  Praćenje svih odlaznih i dolaznih poziva i SMS-ova, ograničavanje poziva, notifikacija neprikladnog SMS-a.

 • null

  Praćenje i ograničavanje aplikacija

  Detaljno praćenje vremena upotrebe pojedinačnih aplikacija i ograničavanje upotrebe.

 • null

  Ograničavanje vremena upotrebe

  Definisanje dnevnih limita i perioda kada je dozvoljena upotreba.

 • null

  Praćenje lokacije

  Praćenje i provera lokacije, automatska notifikacija prilikom dolaska ili napuštanja geo-lokacija (škola, kuća…)

 • null

  Pregled događaja

  Hronološki pregled i pretraga događaja.

 • null

  Zaštita od neprilagođenog sadržaja

  Sigurni pretraživač omogućava bezbedno korišćenje interneta, eliminišući neprikladni sadržaj.

 • null

  Raspored časova

  Prilagođena upotreba u odnosu na raspored časova i aktivnosti.

 • null

  Detaljni izveštaji

  Statistički pregledi i izveštaji o upotrebi aplikacija.

 • null

  Onemogućavanje deinstalacije

  Onemogućavanje deinstalacije, zaobilaženja ograničenja i promene podešavanja.

 • null

  Roditeljska aplikacija

  Zasebna roditeljska aplikacija za mobilni telefon sa momentalnim obaveštavanjem.

 • null

  Pozivi i SMS

  Praćenje svih odlaznih i dolaznih poziva i SMS-ova, ograničavanje poziva, notifikacija neprikladnog SMS-a.

 • null

  Ograničavanje vremena upotrebe

  Definisanje dnevnih limita i perioda kada je dozvoljena upotreba.

 • null

  Praćenje i ograničavanje aplikacija

  Detaljno praćenje vremena upotrebe pojedinačnih aplikacija i ograničavanje upotrebe.

 • null

  Onemogućavanje deinstalacije

  Onemogućavanje deinstalacije, zaobilaženja ograničenja i promene podešavanja.

 • null

  Praćenje lokacije

  Praćenje i provera lokacije, automatska notifikacija prilikom dolaska ili napuštanja geo-lokacija (škola, kuća…)

 • null

  Pregled događaja

  Hronološki pregled i pretraga događaja.

 • null

  Detaljni izveštaji

  Statistički pregledi i izveštaji o upotrebi aplikacija.

 • null

  Raspored časova

  Prilagođena upotreba u odnosu na raspored časova i aktivnosti.

 • null

  Roditeljska aplikacija

  Zasebna roditeljska aplikacija za mobilni telefon sa momentalnim obaveštavanjem.

 • null

  Zaštita od neprilagođenog sadržaja

  Sigurni pretraživač omogućava bezbedno korišćenje interneta, eliminišući neprikladni sadržaj.

Kako instalirati ProtecThor ?
Kako instalirati ProtecThor ?

Aktivacioni kod

ProtecThor rešenje je dostupno svim korisnicima Telenor mreže. U okviru MojTelenor portala treba da pronađete i kupite aplikaciju ProtecThor, nakon čega će te dobiti aktivacioni kod koji je potreban za instalaciju ProtecThor-a.

Ovaj kod važi za jedan kontrolisani uređaj.

Nakon kupovine aplikacije i dobijanja koda, aplikaciju možete skinuti sa Google Play prodavnice i započeti proces instalacije.

Aktivacioni kod

ProtecThor rešenje je dostupno svim korisnicima Telenor mreže. U okviru MojTelenor portala treba da pronađete i kupite aplikaciju ProtecThor, nakon čega će te dobiti aktivacioni kod koji je potreban za instalaciju ProtecThor-a.

Ovaj kod važi za jedan kontrolisani uređaj.

Nakon kupovine aplikacije i dobijanja koda, aplikaciju možete skinuti sa Google Play prodavnice i započeti proces instalacije.

Registracija

Da bi ste završili proces instalacije i kontrolisali uređaj na kom je instalirana ProtecThor aplikacija, potrebno je da se registrujete u okviru ProtecThor portala.
Prilikom ove registracije vi kreirate roditeljski nalog preko kojeg imate uvid u stanje kontrolisanog uređaja.

U okviru registracije potrebno je da odaberete korisničko ime, lozinku i kontakt telefon. Po završenoj registraciji bićete ulogovani na portal gde je kao prvi korak potrebno definisati parametre dečjeg mobilnog uređaja koje će se kontrolisati.

Registracija

Da bi ste završili proces instalacije i kontrolisali uređaj na kom je instalirana ProtecThor aplikacija, potrebno je da se registrujete u okviru ProtecThor portala.
Prilikom ove registracije vi kreirate roditeljski nalog preko kojeg imate uvid u stanje kontrolisanog uređaja.

U okviru registracije potrebno je da odaberete korisničko ime, lozinku i kontakt telefon. Po završenoj registraciji bićete ulogovani na portal gde je kao prvi korak potrebno definisati parametre dečjeg mobilnog uređaja koje će se kontrolisati.

Instalacija mobilne aplikacije

Nakon što se registrujete u okviru portala i novi uređaj povežete sa roditeljskim nalogom, možete da završite proces instalacije na dečjem telefonu.

Instalacioni proces će vas voditi korak po korak kroz sve funkcionalnosti koje treba da odobrite da bi aplikacija funkcionisala.

Po instaliranoj aplikaciji, rešenje je spremno za upotrebu. Pogledajte stranicu sa UPUTSTVIMA za sve dalje korake oko upotrebe aplikacija.

Instalacija mobilne aplikacije

Nakon što se registrujete u okviru portala i novi uređaj povežete sa roditeljskim nalogom, možete da završite proces instalacije na dečjem telefonu.

Instalacioni proces će vas voditi korak po korak kroz sve funkcionalnosti koje treba da odobrite da bi aplikacija funkcionisala.

Po instaliranoj aplikaciji, rešenje je spremno za upotrebu. Pogledajte stranicu sa UPUTSTVIMA za sve dalje korake oko upotrebe aplikacija.

Podrška

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko instalacije ili podešavanja ProtecThor rešenja ili imate neka dodatna pitanja, popunite formular, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

Podrška

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko instalacije ili podešavanja ProtecThor rešenja ili imate neka dodatna pitanja, popunite formular, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

Pošalji poruku

Powered by Unicom 2019

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-18h

Radno vreme podrške je radnim danima od 08-18h

Powered by Unicom 2019

podrska@protecthor.mobi