Obaveštenje o privatnosti ProtecThor

Domet
Ovo obaveštenje o privatnosti primenjuje se za korišćenje ProtecThor aplikacije i usluge vezane za sistem ili mobilni uređaj za korišćenje veb lokacija i usluga.

Prikupljanje informacija o vama
Da biste koristili ProtecThor, na sistemu mora biti napravljen nalog. Da biste kreirali nalog, treba navesti ime, e-mail adresu i izabrati lozinku za zaštitu naloga.

Prikupljanje informacija o vašem detetu
Da bismo pružili uslugu, moramo da prikupimo i analiziramo informacije o on-line aktivnostima Vašeg deteta u ProtecThor-u. Postoje dve vrste prikupljenih informacija o Vašem detetu u zavisnosti od konfiguracije postavki.

Informacije o profilu
Isprva ProtecThor pita za ime svih nosioca uređaja. Takođe, zavisno od Vašeg izbora, ProtecThor Vas može zamoliti da napišete telefonski broj koji se odnosi na uređaj. Kada aktivirate uslugu nadgledanja poziva i tekstualnih poruka i instalirate ProtecThor na mobilni uređaj Vašeg deteta, to znači da ste ProtecThor-u obezbedili broj vašeg mobilnog telefona. Sakupljeni zapisi o dečjim aktivnostima mogu se čuvati 1 godinu. Podaci se automatski brišu više nakon isteka 1 godine i ne mogu se povratiti.

Informacije o aktivnosti
Ako su podaci o detetu postavljeni u servisu, aplikacija ProtecThor prikupljaće informacije o dečijim aktivnostima na mreži i mobilnim uređajima. ProtecThor uvek obaveštava o postojanju aplikacije na mobilnom uređaju.

Mogu se prikupiti sledeće informacije o aktivnostima:
- Sistemski događaji na uređaju
- Instaliranje ili uklanjanje aplikacije na uređaju
- Poziva sa uređaja (vrsta poziva, telefonski broj, ime kontakta iz adresara uređaja, trajanje poziva)
- Sadržaj celokupnog SMS razgovora (ako je MMS, MMS multimedijski sadržaj ne snima, već samo poruke)
- Datum razgovora / pečat vremena
- Dnevnik događaja upozorenja na pozive i SMS / MMS poruke
- Lokacija uređaja deteta
- Posećene veb stranice

ProtecThor prikuplja informacije na vašem sistemu bez obzira da li je ProtecThor aplikacija dobro instalirana ili ne. Informacije se koriste za poboljšanje stope uspešnosti i procene ProtecThor-a. Informacije neće biti povezane sa bilo kakvim ličnim podacima.